Bedrijfsfysiotherapie

Fysieke problemen zijn een belangrijke oorzaak voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Steeds meer organisaties zijn zich bewust van het belang van de fysieke aspecten van arbeid. Daardoor groeit de aandacht voor de relatie tussen (fysieke) belasting van het werk en de (fysieke) belastbaarheid van de werknemers. De mens – met zijn krachten en beperkingen – is maatgevend. De bedrijfsfysiotherapeuten van Re.Entry zetten hun specialistische kennis in om een gezonde werkomgeving te creëren en het ziekteverzuim te verminderen in een bedrijf of instelling of binnen een branche.

De focus ligt daarbij op preventie van aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit bewerkstelligen wij door de organisatie van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder de werkzaamheden plaatsvinden te beoordelen en werkfuncties en werkplekken te analyseren. Ons advies leidt tot een optimalisering van het werkproces, een aanpassing van de inrichting en een structurele verbetering van de werkomgeving. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de werkomgeving, maar ook de wijze hoe mensen zich in die omgeving gedragen. En niet alleen op het werk, maar ook thuis.

Flexilisering en digitalisering van werk, zorgt voor steeds meer werknemers die op verschillende werkplekken actief zijn. Ook is er niet altijd meer een duidelijke scheiding tussen werk en privé. Deze thema’s krijgen waar nodig ruime aandacht van de bedrijfsfysiotherapeut, op zoek naar Attractive Workplaces.

De laatste jaren besteden we extra aandacht aan het voorkomen van een sedentaire leefstijl op de werkvloer, bij werktaken die vaak zeer statisch worden uitgevoerd (zittend achter een PC, productiewerk in een sociale werkvoorziening, etc.)

Module HBA 2018

artikel Fontys Werkplektrainingen Arbo nr 3 2014