Wat doen we

Re. Entry verzorgtĀ op de markt van (Arbeid en) Gezondheid diverse diensten.

Onze top-10:

  1. Bedrijfsfysiotherapie op locatie van werkgever
  2. Voorlichting “Het nieuwe werken” en werkplekscans
  3. Fysieke programma’s gericht op verbeteren van fysieke belastbaarheid
  4. Psychische begeleiding en coaching bij mensen met psycho-sociale problemen
  5. Wachtlijstbemiddeling in de zorgsector
  6. Multi-disciplinaire programma’s voor mensen met complexe chronische klachten
  7. Leefstijlcoaching ter bevordering van een gezonde en gelukkige leefstijl
  8. Onderzoek, advies en begeleiding bij verandertrajectenĀ in het kader van Duurzame Inzetbaarheid (o.a. ESF-projecten)
  9. Preventief Medisch Onderzoek
  10. Projectmanagement op het gebied van gezondheid, geluk en kwaliteit van leven

Om genoemde diensten te kunnen leveren wordt samengewerkt met diverse dienstverleners in Nederland.

Uitgebreidere informatie vindt u in “Module Verzuim en Reintegratie 2018”.